การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 (ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม)

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” 

วันที่  8 กุมภาพันธ์  2561

เปิดรับบทความ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

cutout

 

แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมงานสัมมนาฯ

รูปแบบการเขียนบทความ

hanbill-1  hanbill-2

poster

%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%87-sympo51  %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%af-smpo51

 

 

จำนวนการเข้าชม (595)

About journal sskru