ปิดรับบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ ประจำปี 2561

เรียน นักวิจัย นักศึกษา ผู้มีความประสงค์ตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ตามที่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ เป็นประจำทุกปี

แต่เนื่องจากปัจจุบัน วารสารวิชาการฯ  ฉบับที่ 1-3  ปีที่ 12  ประจำปี 2561 ได้รับบทความเต็มทั้ง 3 ฉบับ แล้ว

จึงไม่สามารถรับบทความจากทุกท่านได้

กองบรรณาธิการ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีการเปิดรับบทความในปีถัดไป จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานบัณฑิตศึกษา

13 พฤศจิกายน 2560

จำนวนการเข้าชม (115)

About journal sskru